deutsch | český
Michael Schimak Childeric Sattel

Impressum

Michaela Schimak s.r.o.
Stará Dobev 11
39701 Pisek
Česká republika

Telefon: +420 732 504753
Mobil: +49 171 78 40 118

E-mail: info@michaelaschimak.com
Internet: www.michaelaschimak.com

Obchodní rejstřík:
Městský soud České Budějovice, oddil C, vložka 17400

DIČ:    
CZ 26513579
DE 281353924
ATU 67841589

Jednatel:    
Michaela Schimak

Bankovní spojení:
Sparkasse Allgäu
IBAN: DE 34 7335 0000 0515 0131 18
Swift/BIC: BYLADEM1ALG 

KB Praha
IBAN: CZ4201000000430671830267
Swift/BIC:KOMBCZPPXXX


Za obsah této webové stránky odpovídá:
Michaela Schimak (adresa viz výše)

Vyloučení ručení

Ručení za obsah
Obsah našich stránek byl velmi pečlivě připraven. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme převzít záruku. Jako poskytovatel služeb odpovídáme podle § 7 odst. 1 německého zákona o elektronických informačních a telekomunikačních službách (TMG) za soulad vlastních obsahových prvků prezentovaných na těchto stránkách se všeobecnými právními předpisy. Podle §§ 8 až 10 TMG však jako poskytovatel služeb nejsme povinni ověřovat nebo podle okolností přezkoumávat předané nebo uložené informace, které nesou známky protiprávní aktivity. Povinnost odstranit nebo zablokovat užívání informací podle všeobecných právních předpisů tímto zůstává nedotčena. Toto ručení však může vstoupit v platnost teprve okamžikem zjištění konkrétního porušení právních předpisů. V případě zjištění takovéhoto porušení právních předpisů příslušný obsah neprodleně odstraníme.

Ručení za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme vliv. Proto rovněž nemůžeme ručit za cizí obsah. Za obsah stránek, na které odkazujeme, vždy odpovídá poskytovatel příslušných služeb nebo provozovatel stránek. V době vytvoření odkazu bylo ověřeno, zda prolinkované stránky případně neporušují právní předpisy. V době vytvoření odkazu neobsahovaly ověřované stránky žádné protiprávní obsahy. Průběžnou obsahovou kontrolu prolinkovaných stránek však nelze provést, pokud neexistují konkrétní indicie poukazující na porušení zákona. V případě zjištění porušení právních předpisů takové odkazy neprodleně odstraníme.

Autorské právo
Obsah a díla vytvořená provozovateli na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob zpeněžení nad rámec stanovený autorským právem vyžadují písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční využití. Vlastní obsahové prvky, které provozovatel umístil na tuto stránku, neporušují práva třetích osob. Prvky zprostředkované třetími osobami jsou takto výslovně označeny. Pokud byste byli přesto upozorněni na porušení autorských práv, žádáme o sdělení příslušné informace. V případě oznámení, že došlo k porušení právních předpisů, takové obsahy neprodleně odstraníme.

Ochrana osobních údajů
Užívání naší webové stránky je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Pokud na našich stránkách vyžadujeme uvedení osobních údajů (např. jméno, adresa, e-mailová adresa), děje se tak pokud možno vždy na základě dobrovolnosti. Tyto údaje nebudou předány třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu.
Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) nemusí být vždy zcela bezpečný. Dokonalou ochranu dat před přístupem třetích osob není možné zajistit.
Tímto výslovně namítáme proti použití povinně zveřejněných kontaktních údajů (impressum) třetími osobami za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. V případě zasílání nevyžádaných reklamních informací, například prostřednictvím e-mailových spamů si provozovatelé stránek výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky. 

Webdesign by id4web